Oldschool-bilder

Husets historia

Stens Hus blev färdigbyggt år 1897.
Den fascinerade fasaden gjord av slaggsten är en restprodukt från masugnarna vid Stens Bruk i Graversfors.
Bruket ägdes vid den tiden av Finspångs styckebruk och där tillverkades tackjärn.

Under årens lopp har det hunnit vara en hel del olika aktiviteter i huset.
Fram till 1940 talet var här folk- samt småskola

Under andra världskriget blev det en militärförläggning och efter att kriget tagit slut 1945 blev det en flyktingförläggning för barn från Baltikum & Finland.

Under 1950- talet hade Nefa (som senare blev Philips och numera Whirlpool) sin radiorörstillverkning här under en 10-12 års period.
1967 köpte familjen Rauker huset som blev deras familjebostad fram till år 2007.

Från maj 2007- ägs huset av familjen Larsson/Kaltaveridis där det numera finns bostad, kontor och uthyrningsdel.